Terug Rust Op School

Begeleiding voor kinderen met (ernstige) gedragsproblemen van 4 tot 12 jaar op school

Wordt uw kind regelmatig boos op school? Kan uw kind zichzelf moeilijk onder controle houden op school? Heeft uw kind problemen om op een positieve manier contact te maken met leeftijdsgenoten? Is het voor uw kind niet makkelijk om te gehoorzamen op school? Heeft de leerkracht van uw kind ook moeite met een aanpak te vinden die lijkt te werken ? Slepen deze moeilijkheden al een tijdje aan? Hebt u het gevoel hier zonder hulp moeilijk uit te geraken?

We gaan samen met het kind, de school en de ouders op stap! Er zijn wekelijkse contacten voor een periode van maximum 6 maanden.

Hoe werken we?

Met de kinderen

We gaan op individuele basis het kind ondersteunen door het aanleren van een aantal vaardigheden: omgaan met gevoelens: Hoe kan ik mezelf leren inschatten, hoe kan ik anderen leren 'lezen', hoe kan ik gepast reageren,... probleemoplossing: Hoe kan ik, zelfs als ik gefrustreerd of boos ben, mijn probleem oplossen op een sociaal aanvaarde manier. zelfcontrole: Wat kan ik doen als ik mij boos voel? Hoe krijg ik terug controle over mezelf? samenspelen en samenwerken: Aan welke sociale regels moet ik mij houden? Hoe kan ik rekening houden met iemand anders? Hoe vind je aansluiting bij anderen?

We gaan oefenen en ondersteunen in de klasgroep

Met de leerkracht(en) en de school We voorzien een training voor (zorg)leerkracht(en), CLB, directie,... We ondersteunen de leerkracht(en) in de klas en gaan samen nadenken over een positieve aanpak van de moeilijkheden. We denken (indien nodig) samen met het hele schoolteam na over moeilijke situaties zoals bijv. de speelplaats, de reftermomenten, andere moeilijkere momenten,... We organiseren, op regelmatige basis, ronde tafels met alle betrokken partijen

Met de ouders

We hebben, via individuele gesprekken met ouders, het over een positieve aanpak voor hun kind. We zoeken samen naar manieren waarop ouders hun kind kunnen ondersteunen op school. We ondersteunen (indien nodig) ouders in hun contacten met de school en/of andere betrokken partijen.

Praktisch

De begeleiding is (schooljaar 2016-2017) gratis

We verwachten wel: dat ouders bereid zijn deel te nemen aan individuele gesprekken en aan de geplande ronde tafels. De timing en intensiteit worden vastgelegd in 1ste ronde tafel. dat de school bereid is om deel te nemen aan de begeleiding op school en de leerkrachtentraining

 

Grote verschillen met STOP 4-7?

TROS 4-12 is geen training maar een begeleiding die voornamelijk (behalve een aantal huisbezoeken) doorgaat op school. Er is geen oudertraining voorzien binnen deze begeleiding. De begeleiding is ook minder gericht op het aanleren van pedagogische vaardigheden. De kinderen komen niet samen in een apart groepje. Het trainen van de vaardigheden is minder intensief en individueler. Kinderen met gedragsproblemen kunnen in deze module terecht tot en met 12 jaar. (2de kleuterklasje tot en met 6de leerjaar)