Nood aan opvoedingsadvies, -ondersteuning en/of -training?

Via drie verschillende formules bieden wij jouw gezin advies, ondersteuning en training aan wanneer de opvoeding moeizaam verloopt. 

Met praktijkgerichte tips en oplossingsgerichte ondersteuning geven we je hernieuwde kracht om de opvoeding van je kind positief en eensgezind aan te pakken.Vanuit onze kennis en ervaring denken we met je mee en reiken we tools aan om te werken aan een opvoeding waarbij het positieve van je kind de bovenhand krijgt.Onze dienstverlening is gratis, wél vragen we je inzet en engagement om actief deel te nemen aan de trainingen. Soms vragen we een kleine bijdrage voor boeken en eten.

Oudercursus: omgaan met 'moeilijk' gedrag

In deze gratis 6-delige reeks krijg je concrete handvaten om liefdevol met uitdagende thema’s in de opvoeding van je kinderen om te gaan. Deze cursus is voor ouders van kinderen met de lagere schoolleeftijd.

STOP 4-7

Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met gedragsproblemen thuis en/of op school hebben we het trainingsprogramma ‘Stop 4-7’, ook voor de ouders en leerkrachten van deze kinderen. ‘Stop’ staat daarbij voor Samen (sterk) Terug Op Pad.